VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

RÁDI BYCHOM VÁS SEZNÁMILI S FIRMOU

 

 

IČO:46292845                                                                                 DIČ:321-5708211509

PŘEROVSKÁ 123 

768 61 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Tel: 573 379 850                                GSM: 606 140 914                             Fax: 573 379 468

 

 

Naše firma je členem profesionálních pracovníků DDD služeb České republiky, členem CEPA (Confederation of European Pest Control Associatons).

 

U všech činností naší firmy platí tato zásada:

Před samotným zahájením prováděných prací zajistíme profesionální prohlídku poškozených či napadených objektů a lokalit.

Provedeme monitoring výskytu škůdců, plísní a určíme kritické body možnosti vzniku choroboplodných zárodků, např. salmonel aj. Systém HACCP stanovení kritických bodů dle druhu provozovny. Pomocí pečlivě vybraných, účinných a ekologicky bezpečných přípravků Vám vyškolení a zkušení pracovníci nabídnou spolehlivý zásah i další poradenské služby.

 

LIKVIDACE GRAFITTI

 

Od minulého roku jsme naše služby DDD rozšířili o činnost LIKVIDACE GRAFITTI z historických památek, fasád budov a jejich vnitřních interiérů, nosných konstrukcí mostů, poutačů, vestibulů, podchodů, pasáží atd.. Po odstranění těchto (vandaly způsobenými) nápisů, provádíme preventivní ošetření zejména rekonstruovaných budov a ploch. Z takto ošetřených ploch je velmi snadné případné nové grafitti odstranit.

 

Chráníme historické památky, fasády i interiéry před sprejery.

 

DEZINSEKCE – HUBENÍ OBTÍŽNÉHO HMYZU

 

Pomocí feromonových hormonálních atraktantů (lákadel) zachytíme a identifikujeme obtížného škůdce i jeho množstevní výskyt v objektu či lokalitě. Podle druhu škůdce aplikujeme přípravky a technologické postupy, aby byla zajištěna jeho likvidace. Jednotlivé druhy hmyzu vyžadují individuální přístup. Je nutná znalost jednotlivých vývojových stádií, jen tak bude aplikace přípravku dokonale účinná. V ubytovacích zařízeních a panelových domech se na velkých sídlištích díky celosvětové migraci a skladbě nájemníků můžeme setkat např. s rusem či švábem obecným. Také zdivočelé kočky a především holubi v historických částech měst jsou přenašeči různých parazitů např. blech, roztočů a klíšťat. Zajistíme likvidaci nežádoucích skladištních a potravinových škůdců, molů, much, pavouků, vrtavců, kožojedů, rybenek, zavíječů apod. Mravenec faraón i mravenec drnový se stal nepříjemným nájemníkem našich domácností. Také tito zástupci hmyzu vyžadují zcela odlišný způsob likvidace.

 

 

 

LIKVIDACE SRŠNÍCH A VOSÍCH HNÍZD

 

Během letních měsíců provádíme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam kde hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 

DEZINFEKCE - ničení plísní a choroboplodných zárodků

 

V současné době se objevuje mnoho problémů s těmito nenápadnými škůdci zdraví. Jsou všude tam, kde je porušena izolace objektu, není zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, kde vznikají tzv. tepelné mosty či kondenzace par. Na Vaši žádost odebereme mycelia (plodnice), jednotlivých plísní a necháme na OHS určit skladbu odbornými lékaři. Na základě výsledků a identifikaci druhu plísně venkovní či vnitřní (Trichderma, Fusarium, Penicilium, Aspergillus aj.), aplikujeme vhodný likvidační fungicidní přípravek. Na ošetřená místa zbavená plísní je nutno aplikovat mikoskopické účinné látky, aby bylo zabráněno vzniku nového výskytu. Provádíme dezinfekci míst kde byly zjištěny, nebo je předpoklad vzniku choroboplodných zárodků. Např. byty po zesnulých, asanace půdních prostor po holubím trusu aj.

 

OCHRANA DŘEVA

 

-          ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu profesionálními přípravky, které mají insekticidní a fungicidní vlastnosti. Tyto přípravky likvidují spolehlivě nejen dospělé jedince, ale i larvy a vajíčka dřevokazného hmyzu, brání vzniku houbám a plísním. Jsou to dotykové a požerové přípravky vhodné k povrchové impregnaci stavebního dřeva, dřevěných staveb, nábytku, krovů, podlah atd.

-          ošetření dřeva proti požáru - námi ošetřená plocha protipožárním postřikem či nátěrem vytvoří při vznícení na ošetřených površích nehořlavou pěnu, která dokáže odolat a oddálit vzplanutí materiálu až o 30 minut (ON 49 06 15).

 

DERATIZACE

 

Hubení synantropních hlodavců (myší, myšic, potkanů, hryzce, krys apod.). Preventivní zásahy provádíme dle potřeb zákazníka v období jaro a podzim. Při zjištění výskytu hlodavců v objektech či přemnožení v určité lokalitě provedeme okamžitý zásah. Používáme rodenticidy II. a III. generace (Baraki, Lanirat G-Z, Norat aj.), které jsou zárukou úspěšné redukce výskytu hlodavců.

 

OCHRANA BUDOV PROTI HOLUBŮM

 

Instalujeme hrotové a sítové ochranné systémy, které zvyšují životnost fasády Vašeho objektu o 20 až 30%. Holubí trus nebude narušovat Vaše omítky a nebude zdrojem alergických onemocnění.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ

 

Firma provádí odstraňování starých nátěrů z interiérových stavebních prvků (příčky, stropy, stěny, podlahy atd.). Tato činnost je prováděna vysokotlakým vysávacím systémem KRAKE německé firmy STORCH.

 

INSTALACE PROTIHMYZOVÝCH SÍTÍ

 

Na Vaše přání instalujeme do Vaší provozovny, bytu, kanceláře montovaný systém sítí, který je dokonalou ochranou proti obtížnému hmyzu. Sítě jsou vyrobeny ze skelného vlákna potaženého plastem, u kterého je zaručena rozměrová stálost.

 

Ke všem námi provedeným pracím dokládáme veškerou dokumentaci (předávací protokoly, osvědčení, bezpečnostní listy, certifikace použitých přípravků aj.).

 

 

 

 

OCHRANA STAVEBNÍCH MATERIALŮ PROTI GRAFITTI

 

S problematikou sprejových malůvek na zdech, dopravních prostředcích, poutačích se setkáváme na každém kroku. Někdo to může nazývat uměleckým dílem, ale jistě se všichni shodneme, že se jedná o hrubý vandalismus. V současné době lze těmto nesnadno odstranitelným výtvorům předcházet. Na našem trhu se objevily přípravky, kterými lze ochránit fasády domů, památkově chráněné objekty aj. Po aplikaci a zaschnutí těchto přípravku se na ošetřené ploše utvoří ochranná vrstva  proti znečištění způsobených sprejery, která snižuje nasákavost povrchu vodou, zabraňuje tvorbě řas, mechů a lišejníků.  Nedochází přitom  ke zhoršení paropropustnosti. Měření propustnosti vodních par provedla VŠCHT Praha. Z takto ošetřených ploch je snadné a nenákladné případné malůvky odstranit. 

Také stávající grafitti z fasád domů, nosných konstrukcí mostů, vestibulů, podchodů apod.lze odstranit. Tyto nápisy jsou tvořeny různými typy barev (akrylátovými, epoxidovými, nitrocelulózovými, polyuretanovými atd.)

Tato služba bývá vždy konzultována s objednavatelem. Odstranění grafitti záleží na typu omítky (například minerální se čistí hůře než ušlechtilé mnichovské apod.), na použité barvě, technice a dalších mnohých aspektech. Po odstranění stávajícího obrazce je možno postřikem, válečkem či štětkou povrch ošetřit preventivním přípravkem.

 

KALKULACE  NA PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ NOVĚ REKONSTRUOVANÝCH BUDOV, FASÁD A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

 

1. Dle druhu podkladového materiálu

-beton, kámen, tvárnice,lícové cihly, obklady bez glazury, azbestocementové výrobky, přírodní kámen, mramor aj.,

 

U TĚCHTO MATERIÁLŮ ÚČTUJEME ZA OŠETŘENÍ 1 m² ....................100,- Kč

 

2. Při ošetření méně porézních materiálů je nutno povrch ošetřit penetračním nátěrem

-pálené cihly, minerální omítky a fasádní barvy (silikonové, silikátové, akrylátové aj.)

 

APLIKACE PŘÍPRAVKU ´+ PENETRAČNÍ NÁTĚR 1 m²  .......................120,-Kč

 

Na takto ošetřené povrchy dává výrobce 5 let záruku ve vnějším prostředí a ve vnitřním až 10 let. Naše firma na námi ošetřené objekty a plochy v případě znečištění sprejery poskytuje bezplatný servis na odstranění grafitti po dobu 6ti měsíců.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ  STARÝCH  GRAFITTI

 

- tato služba  je poněkud pracnější a náročnější. Záleží také na velikosti obrazce a jeho stáří. Je tedy nutno vyzkoušet účinnost likvidačních přípravků, jejich spotřebu a utvořit kalkulaci. Cena se utváří dohodou mezi zhotovitelem a odběratelem.

 

PRÁCE NELZE PROVÁDĚT PŘI DEŠTI A  TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5°C.

 

 

 

PŘÍPRAVKY JSOU EKOLOGICKY TESTOVÁNY. PO  UKONČENÍ PRACÍ DODÁVÁME AUTOMATICKY, PŘEDÁVÁCÍ PROTOKOLY, CERTIFIKACE NÁMI POUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ, BEZPEČNOSTNÍ LISTY AJ. STÁLÝM ZÁKAZNÍKŮM POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVU

 

 

 

 

Hubení mravence faraón v domech

 

Při hubení tohoto hmyzu je nejúčinnější položení krabiček s nástrahou / jedových staniček/, které obsahují atraktanty, které hmyz lákají a v nich obsažené juvenoidní – hormonální prvky přerušující vývoj plodu. Tyto krabičky se pokládají na předem určená místa. Jako nejlepší přípravek můžeme doporučit Alstar insekticide / USA/, nebo nový přípravek na trhu, který je kvalitativně na stejné úrovni a cenově zajímavější Faratox turbo /Polsko/.

 

použitý materiál Kč

doporučené min. množství nástrahy na bytovou jednotku (ks)

cena Kč/ks

cena celkem

Alstar insekticide

6

70,-

420,-

Faratox turbo

7

50,-

350,-

 

Výhodou těchto nástrah je jejich jednorázové použití, jako vhodné doporučujeme bariérově ošetřit prostupy teplovodních řadů mezi sousedními vchody insekticidním přípravkem s dlouhodobou účinností (postřik), při ceně 900,- až 1200,- Kč v závislosti na typu přípravku a spotřebovaném množství (jíchy).

 

Nástrahy se kladou v bytech na kuchyňské linky, do okolí dřezů, do koupelen, do šachet pro rozvod teplé vody, odpadkových košů apod., vždy však mimo dosah domácích zvířat. Nástraha je opatřena samolepkou, je ji proto možno umístit i na svislé plochy.

Dělnice zanášejí nástrahu do hnízd, krmí jí larvy a celá kolonie během krátké doby hyne a mravenci vymizí. V prostoru, kde jsou tyto nástrahy položeny by neměly být až do úplného vymizení mravenců používány jiné insekticidy, ani spreje na ochranu pokojových rostlin, ty by mohli mravence odpuzovat a účinnost nástrah zrušit.

Zásahy těmito  přípravky je nutné provádět pouze v topné sezóně tak, aby byly ošetřeny všechny bytové jednotky. Dostatečnou účinnost zásahů prováděných mimo topnou sezónu nelze zaručit, vzhledem k možnému kolísání teploty uvnitř budov a z toho vyplývající snížené aktivity mravenců.

 

Všechny používané přípravky jsou schválené hlavním hygienikem ČR pro ochrannou dezinsekcí.

 

Kalkulace je prováděna na základě odborné metodiky

 

Deratizace

 

Deratizace – hubení synantropních hlodavců (potkan, myšice, myš, popř. krysa, atd.)

 

Používáme antikoagulační rodenticidy druhé a třetí generace, které jsou schválené hlavním hygienikem ČR. Po provedení práce automaticky dokládáme k použitým přípravkům jejich atestaci (bezpečnostní listy). Při samotné práci vždy vyžadujeme přítomnost pověřené osoby. Při podlahové ploše prostor cca 200 m², což jsou plochy, které je nutné periodicky ošetřovat proti nežádoucím hlodavcům je doporučená preventivní dávka, např. přípravku Lanirat G 100g/100m².

 

 

použitý materiál                            

množství, počet kusů

cena v Kč

nástraha Lanirat G, Baraki

300 g

35,-

jedové staničky / výstražné etikety

1 ks / 1 ks

15,-/5.-

cena práce

1 pracovník/1 hod.

150,-Kč

    

 

 

 

 

 

Plošnou preventivní deratizaci provádíme v objektech zákazníka v období jaro – podzim.

-          při pravidelné deratizaci odstraňujeme staré nástrahy (je nutno zajistit profesionální likvidaci nežádoucího odpadu, aby nebylo zatěžováno životní prostředí) tyto práce jsou na náklady firmy.

-          při zajištění uhynulých hlodavců provádíme (i na telefonické upozornění) odklizení včetně následné dezinfekce doporučeným typem přípravku za  poplatek.

-          v místech, kde byl zjištěn ohniskový výskyt nežádoucích hlodavců provádíme kontroly a doplnění spotřebované nástrahy do maximálního snížení stavu jedinců.

-          na přání zákazníka je možno umístit stálé plastové požerové krabičky, do kterých se následně dává požerová nástraha, tu je možné obměňovat, aby nevznikla rezistence. Takto umístěná jedová stanička je v prvotním umístění cenově nákladná, jeden kus 125,- Kč, ale z dlouhodobého hlediska je její využití velmi efektivní.

 

Dezinsekce

 

Dezinsekce – hubení lezoucího a létajícího hmyzu

 

Na požádání seznámíme s problematikou jednotlivých škůdců pomocí letáku obsahujícího jeho populační vývoj včetně kompletní likvidace.

 

Jedním z nejčastějších problémů je výskyt švábovitého hmyzu, v dnešní době zejména rusa domácího. Hlavním úkolem při jeho likvidaci je ošetření postřikem bytových jader (prostory tmavé a většinou hůře dostupné, jako např. místo pod vanou, stupačka, motory ledniček, prostor za kuchyňskou linkou apod.). Toto ošetření je hlavním technologickým postupem. Důležité je ošetření maximálního počtu bytových jednotek i u nájemníků, kteří výskyt hmyzu dosud nepozorovali. V místech, kde je výskyt tohoto hmyzu i v jiných částech, je nutné rozšířit zásah i do těchto prostor. Vhodné je tento způsob kombinovat s požerovými nástrahami, které firma aplikuje jako doplňkovou formu zásahu nebo rozmístění monitorovacích lepových pastí, podle kterých určujeme ohnisko výskytu nežádoucího hmyzu.

 

forma aplikace a zvolený materiál

název doplňkové nástrahy

cena v Kč

postřik (např. Empire 20)

-

75,- Kč

postřik + požerová nástraha

Maxforce ultra

115,- Kč

postřik + požer. nástraha + lepové pasti

Maxforce ultra + Ekolex

145,- Kč

 

Doporučujeme ošetření provést celkem 3x po době 21 – 28 dní (inkubační doba líhnutí nových jedinců). Při druhém a třetím zásahu v případě nutnosti se používá stejný přípravek, který se ředí na silnější koncentraci, aby u nové generace nevznikla rezistence k použitému přípravku.

 

Nejvhodnější postřikové přípravky jsou mikroenkapsulované insekticidy (Empire 20, K-Othrine SC 25), kde je účinná látka uzavřena v polymerním obalu a při přelézání hmyzu se lepí na jeho tělo a dochází tak k penetraci účinné látky.

 

Dále je nutné ošetřit bariérovým postřikem prostupy teplovodních řádů mezi jednotlivými stoupačkami, aby se zamezilo jeho rozšíření hmyzu do jiných nezamořených částí domu. Cena za tento zásah se pohybuje od 900,- do 1200,- Kč v závislosti na typu přípravku a spotřebovaného materiálu (jíchy).

 

Všechny námi použité přípravky jsou bez zápachu, vůči savcům netoxické, schváleny a povoleny hlavním hygienikem ČR pro ochrannou dezinsekci. K použitým přípravkům dokládáme automaticky bezpečnostní list. Od posledního zásahu poskytujeme záruční dobu v závislosti na použitém přípravku. Zásahy jsou vždy prováděny s přímým souhlasem nájemníka, instalace nástrah či aplikace postřiku provádíme proti podpisu. K samotné dezinsekci je vždy předložen protokol o prováděných pracích, včetně dokumentace, tj. podpisy a charakteristika postupu prací.

 

 

INFORMATIVNÍ CENÍK SLUŽEB NA ROK 2004

 

Likvidace grafitti

 

Preventivní ošetření objektů, historických památek a jiných ploch

Preventivní ošetření povrchu bez penetračního nátěru 1 m²…………………………………100,- Kč

Ošetření povrchu včetně penetračního nátěru 1m²……………………………………………120,- Kč

 

Likvidace grafitti na námi ošetřených plochách dva měsíce zdarma. Likvidace starých grafitti z neošetřených ploch (na základě prohlídky) je nutno provést dohodou mezi zadavatelem a provádějícím.

 

Dezinsekce

 

Hubení hmyzu postřikem – ceny jsou závislé na volbě přípravku. Ceny jsou za jeden litr postřikové jíchy:

 

Bandit 10 EW………………...……250,- Kč

Coopex 25 WP…………………….…270,- Kč

K-Othrine 25 SC…………… …….270,- Kč

Empire 20…………………………….270,- Kč

 

Cena postřiku na ošetření jednoho bytu sídlištního typu dle zvoleného přípravku od 80,- do 95,- Kč.

Přípravky nezanechávají na ošetřeném povrchu žádné skvrny ani zápach v prostorách jejich aplikace a jsou maximálně bezpečné pro teplokrevné živočichy.

 

Hubení hmyzu požerovými, dotykovými a antihormonálními nástrahami

 

přípravky

druh hmyzu

cena za 1 kus přípravku

Maxforce ultra

švábovitý hmyz

1 ks (30g) 500,- Kč

Snip

mouchy a ostatní létající hmyz

1 ks (10g)  15,- Kč

Faratox turbo

mravenec faraón

1 ks  55,- Kč

Alstar USA

mravenec faraón

1 ks 80,- Kč

Ekovet - Ekolex

švábovitý hmyz, moli aj.

1 ks  15,- Kč

 

Prostorová aplikace hubení hmyzu (dýmování – fumigace)

 

přípravky

druh hmyzu

cena za 1 kus přípravku

Coopex

švábi, rusi, moli

100m³  3 ks   320,- Kč

 

komáři, mouchy

300m³   3 ks   320,- Kč

Ultimate Super SG

roztoči a skladištní škůdci

250 až 400m³   1 ks   250,- Kč

 

Dezinfekce – ničení původce infekce

 

Provádíme na místech, kde je nutno účinně zasáhnout proti virům, bakteriím, TBC, plísním a sporám.

 

Cena se odvíjí od použitého doporučeného přípravku

1 litr přípravku - v případě koncentrátů 1 litr připravené jíchy……………………70,- Kč až 120,- Kč

Používáme nejnovější přípravky na našem trhu Dosilin, Polyplus, Orthosept, Pregnolity, Lautercit aj.

 

 

Deratizace

 

Na Vaši žádost vypracujeme rozpočet na provedení plošné deratizace dle metodiky ochranné deratizace vydané hlavním hygienikem ČR zákon č. 20/1966 sb.

 

Provádíme plošné preventivní deratizace v objektech zákazníka JARO až  PODZIM.

 

materiál

cca 50m²

myš

potkan

Lanirat – Z (zrno)

vnitřní prostředí

18,- Kč

120,- Kč

Lanirat – G (granule)

vnitřní prostředí

20,- Kč

140,- Kč

Baraki

 

22,- Kč

150,- Kč

Baraki - vosk

vlhké prostředí (kanalizace)

1 ks nástrahy 35,- Kč

Krounex dýmovnice

do nor hlodavců

1 ks nástrahy 60,- Kč

 

Provádíme pravidelné kontroly a likvidaci starých nástrah včetně odstranění uhynulých hlodavců i případnou dezinfekci těchto prostor.

 

Ochrana dřeva proti hmyzu, plísním a požáru

 

Nabízíme dokonalé ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám i plísním insekticidními a fungiticidními prostředky nejnovější generace (Proton, Lignifix E, Lignifix super, Flamgard atd.). Cena za 1 litr připravené jíchy dle přípravku 120,- až 170,- Kč.

 

Likvidace vosího a sršního hnízda

 

V letních měsících zajistíme odstranění hnízd v městských objektech, obytných domech a na místech, kde hmyz ohrožuje zdraví člověka. Za likvidaci hnízda účtujeme jednotnou cenu 500,- Kč.

 

Ochrana budov proti holubům

 

Ochranu provádíme instalací hrotových a sítových systémů na budovách. Zvyšujeme tím životnost fasády, usazování holubího trusu, který je zdrojem alergických onemocnění. Cena se odvozuje od spotřebovaného materiálu. Instalace jednoho běžného metru hrotové nástrahy 300,- až 360,- Kč.

 

Instalace ochranných sítí proti hmyzu

 

Ceny sítí a jejich instalace je nutno konzultovat. Nabízíme sítě v pevném rámu, samonavíjecí vertikální i horizontální. Dveřní sítě je možno opatřit samouzavíracími panty.

 

Okenní sítě

Dveřní sítě

Svinovací sítě

od 0,6 x 0,6 m

0,6 x 1,5 m

0,6 x 2,0 m

do 1,7 x 2,0 m

2,0 x 2,4 m

2,0 x 2,6 m

Cena

280,- až 1 000,- Kč

1 700,- až 3 400,- Kč

1 400,- až 3 600,- Kč

K uvedeným cenám je nutno přičíst instalaci, doplňky (madla, samouzavírací panty aj.).

 

Veškeré práce provádíme v nejbližším možném termínu po dohodě s odběratelem. Práce, které vyžadují přítomnost nájemníků provádíme v dopoledních i odpoledních hodinách o sobotách i nedělích. Termíny prací oznamujeme nejméně týden dopředu. Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly položených nástrah. Používáme nejmodernější přípravky, které jsou schváleny hlavním hygienikem ČR. Automaticky dodáváme certifikace přípravků – bezpečnostní listy, předávací protokoly a osvědčení pracovníků provádějících práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ   ADRESY

 

 

KAREL NETOPIL

PŘEROVSKÁ 123

768 61   BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

 

 

 

TELEFON                                            573 379 850

GSM                                                      606 140 914

602 860 198

 

 

FAX                                                       573 379 468

 

 

 

E-MAIL                                maridad@seznam.cz

netopil.karel@centrum.cz